Socialdemokraterna och Miljöpartiet talar idag mycket om den förnyelsebara enrgin och nämner då främst vindkraft, vågkraft, solkraft och biogas. De avser att sucesivt fasa ut och stänga kärnkraftverken.

Idag vill jag främst belysa att vindkraften i Sverige endast kan ses som ett komplement till övriga kraftslag. Vi har nu vinter och den tid som elkraften bäst behövs. Vindkraftverken blir nedisade och avisning av propellerbladen är svår och kostsam. Det är också intressant att redogöra för en stor vindkraftpark i Nordsjön, som Vattenfall har gått in i samband med ett Brittiskt bolag. Projektet heter East Anglia och kommer att bli världens största då det är färdigbyggt.

Projektet är endast i projektstadiet och antas att påbörjas år 2012. Nedan har jag gjort ett utkast, för att försöka klargöra vad det är frågan om.

Bilden är tyvärr otydlig, men varje punkt i skissen motsvarar ett vindkraftverk på 3,6 MW. Ett sådant har sitt propellernav 122 meter över mark eller hav och propellerdiametern blir omkring 107 meter. Stockholm stadshus är 108 meter högt, så det säger något om hur stort varje av de 2000 stycken vindkraftverken är. En så stor satsning vid vår kust är orimlig och tveksam med hänsyn till vårt klimat. Tänk er nedisning och ingen el då den mest behövs. Kärnkraften är här överlägsen och säkerheten betryggande efter ett femtiotals år drifterfarenhet. Observera också att arean 6000 kvm motsvarar en rektangel med sidorna 3 mil gånger 20 mil. Ett avstånd större än mellan Norrköping- Stockholm.