Under en promenad utmed Gertrudsviksleden fann jag denna märkliga trädskulptur skapad av väder och vind. Jag tror inte många lägger märke till den som vandrar medurs. I mitt fall berodde på att hunden stannade, jag tittade bakåt och fann skulpturen, som jag just passerat utan att lägga märke till den. Jag tror att de,som går moturs har lättare att få den i blickfånget. Hur som, jag fann den så intressant att jag tog en bild på den och har senare också målat av motivet. Målningen är färdig, men jag har inte ännu fotograferat den. Kanske dyker den upp i ett senare inlägg. Under promenaden upptäcktes ytterligare ett dött träd. Detta träd står utmed Gamlebyvikens strand och säkert har många sett dess förfall under åren. Träden blir hemvist och näring till insekter, jag antar att det är avsikten med att de inte tas bort. Nedan en bild på den väderskulpturen.

Utmed Gamlebyvikens strand i Gertrudsvik.