Alla gånger då jag sökt svar på frågor till Google har jag fått svar. Idag fick jag inte svar på det jag frågade om utan Google svarade endast på materialen specifikt. Dessa svar var till ingen nytta för min vetgirighet.

Min fråga var:”Vilken livskraft har Coronaviruset på stål, trä och papper?”

Anledningen till frågan var att forskare har undersökt virusets livskraft i laboratoriemiljö. Deras resultat är att virusets livskraft på stål är 5 dagar, på trä 4 dagar och på papper 3 dagar. Detta kan vara en förklaring till att det är svårt att stoppa spridningen. Tyvärr minns jag inte var jag läst uppgiften. Informationsflödet är så stort och det är lätt att missa väsentliga data.

Livskraften i laboratoriemiljö är säkerligen mycket högre än i mer vardagliga miljöer, men studien talar ändå om att viruset har hög livskraft och är därmed förklaringen till den stora spridningen. Detta klargör också vikten av flitig tvättning av händerna, då man vidrör faroställen.

Nästa min fråga är huruvida virusets livskraft är på våra husdjur? Säg att en sjuk människa kelar med din vän och därefter kelar du med husdjuret.

Alla ledstänger och dörrhandtag i stål , aluminium och trä är i så fall smitt spridare om de har fått viruset på sin yta. All post och tidningar, som fått viruset lika så. Kineserna kände antagligen till detta eftersom vi på film från Kina kunde se hur dörrar och skyltfönster sanerades med desinfektionsmedel. Kanske räcker det med rengöring med varm såp- eller tvållösning?

Personligen är jag av den uppfattning att det är rätt att bromsa snabbheten av spridningen för att sjukvården skall hinna med att hjälpa de med störst behov. Nackdelen är att vi får behålla viruset under längre tid innan det har gjort sitt. En mycket smärtsam realitet.

Jag skriver inte detta för att väcka oro utan för att öka beredskapen inför virusets livskraft. Finns inte svaret på Google, så undrar jag, var ska man då söka?

Vänd baken till!