SVT:s Uppdrag gransknings redaktion och grävande journalister ges av mig en stor eloge för sina avslöjande om mutor i Göteborgs kommun. Det är hårresande att det är en socialdemokratiskt styrd kommuns personal, som beter sig på det här sättet. Nu har även Norrköping vid en granskning visat sig ha medarbetare i kommunen, som anser att privata byggnationer gott kan betalas med våra inbetalda kommunala skatter.

Ofta är det just socialdemokraterna, som vill höja skatterna för att de aldrig räcker till. Hur många fler dolda fall ligger och bränns i fakturahögarna, som attesteras med slutna ögon.

Nu är det all anledning att granska alla kommuner där det blöder oberoende av politisk färg. En enkel kontroll är att åtminstone se till att de beställningar som gjorts till offentliga byggnaders underhåll besiktigas av beställaren och dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. Därefter anlitas en från projektet oberoende person med garanterat klanderfri status att göra en slutlig kontroll på att kommunen har erhållit det de har beställt till avtalat pris. Att hitta en sådan person bör inte vara ett problem, alla är inte korrupta och mutbara.

Om inte SVT kan kamma igenom alla kommuner bör andra instanser anlitas för att avslöja fifflet. Statligt bidrag eller en kommunal fond för att erhålla resurser till granskningen kanske är en väg att gå.