Jag hoppas att clownen snart ska glädja världen med en rejäl trumpetstöt och förklara revolutionen i Nordafrika ur stridssynpunkt avslutad , nästa fas är att samla sig och inleda en ny demokratisk ordning för yttrande frihet och mänskliga rättigheter . Vidare att sluta inbilla sig att Allah löser all världens problem. Naturkatastrofer, tsunamis, havs och ökenstormar, allt detta har naturliga förklaringar. Meteorologerna kan ge vidare besked. Jordbävningar och friktionen mellan kontinentalplattorna har inte heller ett dyft med religion att göra.
Barnbegränsning är en bättre lösning på klimatproblemen än vad många förstår. Den kan ligga på 3 till 4 barn per manlig invånare, då kommer vi få en bättre värld att leva i. Nya tider, strålande tider!!