Trump är effektiv, det händer mycket direkt på stubben med signering av dokument för att visa att han är effektiv och fullföljer sina vallöften. Frågan är hur effektiv ledet bakom honom är, men hur som han aviserar startskottet. Det blir intressant att följa utvecklingen och media har verkligen fått stoft att spekulera i. Han skapar arbete utan att ha finansiering. Han är affärsman och nu kan han låna pengar med staten i ryggen. Det är bara att köra på och låta underskottet i statens finanser ta smällen. Jobben kommer igång och skatter flyter in. Många jublar andra demonstrerar.
Pingvinerna är inte glada, de tänker på sin miljö, isen smälter!