Postens VD deklarerade i TV4 häromdagen, att han frånsäger sig sin lön på 900 000 kr per månad, för ett tillfälligt uppdrag att samordna Svensk och Dansk post till ett bolag.

Han straffar sig själv genom att lämna tillbaka tidigare lön samt att inte ta ut någon lön för sitt fortsatta arbete tills det tillfälliga uppdraget är slutfört. Det tror jag chockade många och väckte funderingar hos desto fler.

Själv var han övertygad om, att därmed diskussionen om honom skulle tystna. Tvärtom kanske det ger en ny glöd till en ny brasa. Hur kan någon så välbetald helt avstå från en sådan hisnande lön. Han måste väl som alla andra betala sina räkningar och ju mer man tjänar desto mer är brukligt att konsumera? Han har kanske inte varit så dåligt betald innan det tillfälliga uppdraget och därför har samlat i ladorna, som bankfolket brukar säga.

Jag kan inte tycka synd om honom, men jag vill gärna uppmuntra honom, att ta ut en skälig lön för sitt arbete, samtidigt berömma honom för sitt ädelmod för postens bästa och dess anställda, som nu mer nöjda än besvikna kan utföra sitt arbete. Jag tycker helt inte om att han arbetar gratis, vad blir det för engangemang, när lönemotorn har tagits bort. Tvinga honom att ta mot en skälig lön eller skilj honom från uppdraget. Det kan och bör Marianne Niverts klara av som har godkännt den tidigare lönen. Man kan undra vad hon tjänar och i vilken verklighet hon lever?

Hon uttryckte sig som vi på golvet säkert inte kunde förstå deras löner, hon vet säkert inte hur rätt hon hade, för vi på golvet har mer jordnära begrepp om pengars värde, för att vi får arbeta för varje intjänad krona, vilket toppcheferna inte behöver. Det de gör är att de kan sätta andra i arbete och kräva fullständig solidaritet med det företag de arbetar i hur tokiga målsättningarna i vissa fall kan vara. I en demokrati bestämmer folket, varför inte införa demokrati på företagen, där styrelsen får i uppdrag att ta in en enkät från de anställda där de får rösta om högsta hönsets lön på företaget. Därefter kan underchefer, förmän och folket på golvet få sina löner. Alla löner från den högsta till den lägsta ska sedan variera med den årsomsättning och vinst företaget gör och kvoteras ut över laget ( samtliga anställda). Alla får del av vinster resp. förluster. Det skulle säkert stärka varje företags konkurrenskraft och vara en god inkomst för både individ och samhälle. Går företaget med förlust försvinner automatiskt folket till de vinstgivande företagen, en bra självsanering för varje inte lönsamt företag.Blog Image

– Ska det vara så svårt, att de som kan göra bra ifrån sig stannar, och de som inte kan får gå.

– Var ska de gå som inte kan?

– De ska gå till företagets utbildningspool och där skall de gå tills de kan och lotsas ut på de platser, som de efter utbildningen behärskar.

– Hur ska företaget ha råd med det?

– Genom den nya lönedemokratin.