Debatt och skriverier är igång. Tänka sig att självmordsbombaren kom hit i tioårsåldern med sina föräldrar och en syster och bosatte sig i Tranås. Där har denna yngling gått i svensk skola och gymnasium. Han har uppfostrats här, har svenskt medborgarskap och flyttat härifrån till Luton i England. Han har hustru och två döttrar. Han har radikaliserats i sällskap med likasinnade. Mönstret påminner om det som förvånade oss hände i England, där terrorister, uppväxta och skolade i England också utförde terrordåd.

Vad gör vi för fel här i västvärlden, som gör att ungdomar väljer en så katastrofal väg i sitt enda liv, som de haft förmånen att få?

Ungdom söker alltid äventyr efter en uppväxt fylld av krav och rutiner. Frigörelseprocessen från föräldrar kan både vara arbetssam och smärtsam. Det som hägrar är friheten att göra egna val. Finns det arbete, så måste det stimulera till lust att vidareutvecklas. Saknas det återstår att skaffa spänning på annat sätt, men allt liv kräver ekonomi. Förr var främlingslegionen en väg till spänning, värvning till flyg, armé eller flotta, eller mönstring ombord på oceangående fartyg. Unga drömmar som skall förverkligas. Vägen till frihet blir en besvikelse, det är bara valet som är fritt, sedan fastnar de i nya krav och rutiner. I bästa fall går de hand i hand med förväntningarna. Gör de inte det sker konflikter med verksamheten och den inre känslan av tomhet och meningslöshet gör sig påmind.

I det här läget är individen mottaglig och kan fångas upp av nya positiva krafter, respektive negativa. Denna yngling med erfarenheter av svensk uppväxt i en irakisk familj splittrade denne till att söka sig till sina förfäders historia, han annamade det hat som extremgrupper företräder. Grupptryck i dessa samlingar är antagligen lika med döden, har man gett sig in kommer man inte ur på samma sätt som ihårt kriminella grupper. Det är bara att löpa linan ut och resultatet är vad vi sett i terrordådet i Stockholm. Själviskheten, idiotin har tagit över, glömda är hustru, döttrar, föräldrar och syskon. Så det kan bli!