I atuellt ikväll gjorde Svenska Spels VD ett uttalande, som inte är vetenskapligt vederlagt. Det skiter väl en spelledare i, här gäller att vinna och skörta upp lyckosökande spelare. Pengarna går ju till staten, vårt gemensamma kapital.

Det spelas på mång håll/ pengarna försvinner, som genom ett såll/ Allt under statens välsignade kontroll/ att staten kan spela denna roll/ Det är vår tids Bergatroll.