Att sitta på många stolar är en allt för vanlig sits idag för läkare, tjänstemän och politiker. Det är naturligt att duktigt folk får många uppdrag. och det är utmärkt om de har kapacitet att utföra uppdragen på ett tillfredställande sätt. Tyvärr kommer penningaintresset i konflikt med förmågan att göra ett fullvärdigt arbete. Jag läste en artikel, som var väldigt talande i sin frågeställning:”Skulle du vilja bli opererad av en läkare, som arbetar full tid i landstinget och dessutom driver en privatklinik på fritiden?”

Hur orkar doktorn?

Svar:”Det beror på vad han ska göra för snitt.”

Antingen är belastningen låg på den ordinarie arbetsplatsen, vilket är motsägande till att det är svårt att få komma till en läkare.

En heltidspolitiker med privat eget företag kan också vara en märklig kombination att ta till sig för en arbetstagare inom industrin med 8 timmars arbetsdag. Bilden stolar vill enbart väcka tankar kring stolar, konstruktion, funktion och hur många, som kan sitta på dem. Det är få möbler, som har en så stor flora i utförande som stolar. Det finns matbordsstolar, vilstolar, kontorsstolar, korgstolar, fåtöljer och liggstolar.

Det finns många önskemål om vem som ska sitta på den eller den stolen och kokurrensen om en stol kan vara både grym och lustbetonad, särskilt då fler vill sitta på samma stol av skilda kön, då kan det bli så att den ena hamnar i knäet på den andra och följderna kan bli korta eller långvariga beroende på hur sittriktigt det var.

Det går att nöja sig med en stol och riktigt känna njutningen då man sätter sig, somna bara inte i den.