Sprängningarna sprids i Sverige likt en smitta. Den sker säkert inte genom utandning, exkrementer utan har andra orsaker. Någon eller några vill skapa oro och otrygghet. Polis är tysta om orsaker, politikerna glappar lite mer om olika orsaker. En orsak som mestadels framhålls är gängkriminalitet, bland folk med socioekonomisk svag bakgrund.

Hur som helst, sprängningarna är ett stort och svårhanterat problem. De sker oftast i bostadsområden och gör stor åverkan på utsatta byggnader, än så länge med med lindriga person skador. Utvecklingen är skrämmande och polisen säger att de arbetar hårt och målinriktat för att lösa problemen. Varför är det så svårt att få tag i förövarna, då det samtidigt sägs att man vet vilka det är och att man har kontroll?

Ett sätt kan vara, som man gjorde i Danmark, man skapade en hemlig civilklädd polis, som fick till uppgift att infiltrera sig bland gangstrarna. Ett farligt uppdrag, som passade de tuffaste, men samtidigt okända poliser. Det pågick i några år och framgångarna var många. De gick för hårt fram och vid ett polischefsbyte togs beslut, att avveckla den hemliga polisen.

Underrättelse och spionverksamhet, som i krig är antagligen ett bättre verktyg. Spaning i dessa miljöer och razzior, då det finns tillräckligt med kunskap för att göra ett angrepp. Svårigheten är när brottslingarna bor mitt i bland oss och alla attacker berör civilbefolkningen.

Den snabbaste metoden är att följa pengarna. De som saknar arbete, men alltid har gott om pengar granskas extra noga. Det måste alltid finnas någon, som sett eller hört något och som kan ge en fingervisning om var det pågår olagligheter. Anmälaren ska inte var anonym, men anmälan i sig ska inte vara offentlig utan skyddad för insyn från obehöriga. Bevakning och kontroll sätts in fysiskt och digitalt av polisen. Polisen samlar bevis och åtal väcks, ingen privatperson behöver vittna. Rättsväsendet självt har skapat alla bevis. Försvarsadvokaten har klientens historia, som sätts mot insamlade bevis, rättvisa skipas.

Kanske är jag alltför naiv med detta lilla bidrag med tro på ett bättre samhälle?

Låt oss slippa fler lik för transport till bårhuset!