Förr när skribenten slutfört en artikel, avslutades den ofta med vid pennan och signatur. Det är mer sällan man ser: vid datorn eller vid tangentbordet och signatur.
Det var jämfört med idag få som skrev. Datoriseringen har gjort att de flesta skriver idag snabbt och fingerfärdigt. Vid ett strömavbrott blir det handlingsförlamning, vem kan idag skriva med en penna. En del äldre hänger fortfarande envist kvar vid pennan, de orkar inte tänka om. De inbillar sig att handens rörelse och tanken är ett team, som inte kan ersättas. Jag trodde innan jag provade, att de hade rätt, det var så naturligt att flödet endast kunde åstadkommas med pennan i handen. Jag hade fel, efter ett enträget, envist tangenttryckande fungerar tanke- tangent och flöde sker numera även vid datorn.
För frihandsteckning har jag inte funnit något program som arbetat tillfredsställande, där nyttjar jag den trogna pennan, men skulle jag finna något datorprogram med samma flöde som penna-hand skulle jag säkert delvis överge min kära penna.