Det räcker med att se på nyheterna, det kittlar igång tankarna. Den senaste kittlingen rör Linköping och uppgifterna att föräldrar uppmanade sina barn att kasta sten på poliserna i samband med ett bokbål. Lydiga barn denna gång. Det finns mycket positivt med mångkultur, men de negativa sidorna raderar ut det positiva. Mångkultur utan religiösa inslag vore att föredra. När människor är så indoktrinerade i sin tro på Gud eller Allah blir handlingar i Guds eller Allahs namn viktigare än länders gällande lagar. Tydligheten att lagarna står över religionen kan lämpligen ingå i förskola och grundskola. Många elever har med föräldrars påverkan fått det om bakfoten.

Det är märkligt att skolväsendet inte har klarat av att ge klara besked i detta avseende. Kanske bättre att påstå att det inte är märkligt alls utan självklart att det inte skett. Förklaringen är att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Den som är uppväxt och fostrad i en viss kultur vill inte lämna den. Går vi till oss själva är det få som vill lämna den svenska kulturen och konvertera till stenkastarkulturen. Det är som att lämna civilisationen och återgå till stenåldern. Missionärer reste omkring och predikade kristendomen med avsikten att få naturfolken att bli civiliserade. En av missionärerna, som kom till ett infödingsområde i Afrika där kannibalism rådde kom aldrig tillbaka. Missionsförbundet gjorde eftersök och fick efter ett omfattande arbete en förfrågan: ”Var god och sänd ut ytterligare en missionär till oss, den förra var en mycket god människa!”

Ska vi ta lärdom av detta med avseende på vurmen om det mångkulturella samhället. De ansvariga för det mångkulturella bör tänka om och ställa kravet: ”Stenkastning får endast förekomma i nya olympiska grenar. Stenar i olika vikter med differentierade kastlängder.” Med ett sådant genomförande har vi i Sverige möjlighet att vinna ett otal guldmedaljer. Straffet för den som bryter mot stekkastningsförbjudet ska inte få fritt livré utan straffet blir att hantlanga sten till nya dammbyggnader för magasinering av vatten för att balansera ut ojämnheter i el-leveranserna i den planerade ökade utbyggnaden av vindkraften. Det här förslaget kan jämna ut balansen mellan civiliserat och vilt beteende och äntligen ge fog för löftet:” Att det blir bättre längre fram!”