Den här bilden har florerat tidigare i mina texter och böcker. Den har beskrivits i detalj, hur den har kommit till och jag vill gärna inte upprepa mig i det här fallet. Här har jag tagit med den enbart för att jag själv tycker att den är bra i sin komposition. Kanske är jag ensam om det, men ger andra gärna chansen att tycka vad de vill. Den ger i varje fall mig många infallsvinklar, då jag ser den. Jag inbillar mig att forntidens skattefogdar såg så här pompösa ut då de kom till torpare och bönder och krävde en tiondel i skatt på den förväntade skörden. Då som nu var skatten betungande för fattigt folk, Förr, för att skapa kapital till alla pågående krig och nu till att få medel till sociala reformer. Dagens skattefogde ska nog förr beskrivas som en tjänsteman i jeans, olle och kavaj.