I somras utreddes den av justitiekansler Anna Skarhed för Beatrice Asks räkning. Det kan inte annat än betraktas som en partisk inlaga. Syftet vill tala om ”Hur rätt vi hade!”

Därför kan det vara intressant att ta del av andras kommentarer till utredningen. Citat hämtade från tidningen PAUS lördagen den 18 September. Dagen före valdagen och min 46:e bröllopsdag den 19 September.

1) Utredningen är behäftad med alltför allvarliga vetenskapliga fel för att man ska kunna hävda att lagen är framgångsrik.

Laura Agustin, migrationsforskare och författare.

2) Sexköpslagen är ren morallag. Vi spelar- om än i knattedivisionen- därför i samma liga som länder som stenar otrogna kvinnor och hänger män som som praktiserar homosexulitet.

Helena von Schantz, riksdagsledamot FP.

3) Jag tycker att det är bra att vi får den här utvärderingen och det är roligt att notera att lagen faktiskt ger effekt.

Batrice Ask, justitieminister M.

4) Utredningen är en av årets största skandaler, där hittar man så väl vetenskapligt fusk och faktafel som ideologisk enögdhet.

Per Hagwall riksdagskandidat M.

5) Ett av sexköpslagens främsta mål är att öka jämställdheten. När man fråntar kvinnan omdöme, rationalitet, ansvar för sina handlingar och rätten till sin kropp och sexualitet är det könsdiskriminering. Sanningen är att det bland unga människor är fler män än kvinnor som säljer sex.

Hanna Wagenius, riksdagskandidat C.

6) Sexköpslagen har haft avsedd effekt. Gatuprostitutionen har halverats som en direkt följd av lagen. Påsåendet att det skett en överflyttning till internet är inte riktig.

Anna Skarhed, justitiekansler och utredare av sexköpslagen.

7) Sett ur ett jämställdhetsperspektiv- vore det bättre om männen raggar upp tjejer på krogen och förväntar sig sex gratis.

Petra Östergren, författare och debattör.

8) Uredningen föreslår att maxstraffet för sexköp utökas till ett år. Det är utmärkt. Man föreslår också att de som säljer sex ska kunna vara målsägande. Det innebär att den som säljer sex alltså skulle få brottsofferstatus.

Gudrun Schyman, språkrör Fi.

9) Levererar en prostitutionutredning som utgår från att prostitution är en form av manligt våld mot kvinnor en heltäckande bild av fenomenet? Utvärderingen av sexköpslagen är en vetenskaplig skandal.

Susanne Dodillet, prostitutionsforskare.

10)Sexhandel mellan samtyckande vuxna kommer att finnas så länge människor är sexuella varelser som sinsemellan kan byta pengar, varor och tjänster. Detta är ett faktum som ingen lag kan ändra på. Sexköpslagen i sin nuvarande form måste rivas upp.

Marianne Berg, riksdagsledamot V.

11) Det handlar inte om att vara puritan, för mig får folk ha hur de vill, med vem de vill och hur mycket de vill bara ingen skadas eller utnyttjas. Men prostitutionens grund är utnyttjande av andra människor.

Jonas Sjöstedt, riksdagskandidat V.

12)Det råder en smaklös moralpanik i Sverige. Att köpa sex är fult. Att sälja sex är otänkbart. Att som kvinna ha många sexpartners, utan att ta betalt är däremot ett tecken på kvinnlig frigörelse. Det är penningtransaktion i kombination med sexualitet som är dynamitlösningen.

Alice Teodorewscu, En plats i himmelen för kvinnor som hjälper varandra.

13) Bara för att politikerna har bytt måltavla för sitt förtryck- från de igår förföljda bögarna och flatorna till till de idag förföljda sexarbetarna- betyder det inte att de har slutat att vara förtryckare. Stanken från deras sexmoralism är kvävande.

Alexander Bard, artist, grundare till det liberala nätverket Liberati och stolt sexsäljare.

13)Sexköpslagen innebär att staten kontrollerar sexuell aktivitet mellan samtyckande vuxna. Grunden till detta är patriarkala föreställningar där sex delas in i ont eller gott. Människor förhindras att sluta privata avtal gällande sex. Staten anses ha vetorätt i denna annars högst intima fråga.

Camilla Lindberg, riksdagsledamot FP.

14) För mig kan det aldrig vara okej att att köpa sig rätten till en annan människas kropp. Därför tycker jag att den svenska sexköpslagen är bra där man straffbelägger den som köper, det vill säga den part, som står för efterfrågan.

Annie Johansson, riksdagsledamot C.

Personligen håller jag med Marianne Berg och Jonas Sjöstedt båda V, fast jag själv är M.