Jag blev nyfiken på igårdagens förslag, där jag föreslog en ung entrepenör, att se över ett alternativ på ett komplett elpaket för drift av mindre segelbåt vid avgång och tilläggning vid kaj. Det finns tillfällen, då det är trångt i hamnen och det säkraste sättet att lägga till kräver motordrift.

En preliminär studie av ett tänkbart alternativ, som den unge entrepenören kan ta del är gjord. Är affärsidén realistisk och lönsam? Efter studien konstateras, att kostnaden blir så pass hög att det är tvivelaktigt om det i dagsläget är en bra idé. Det som är bra är givetvis det miljövänliga i elpaketet. D.v.s är man beredd att betala extra för att vara idealist i miljöhänseende, ja då låter man det kosta. Fortfarande är det säkert en plånboksfråga. Väljes en 4-takts förbränningsmotor, en Neptun 2,6 hk kan köpas ny för 6000 kr. Det elpaket som presenteras i nedanstående excel-fil blir så pass kostsamt som 9800 kronor.