Saga Lejon tog jag ett foto på en gång, då den passerade Vargholmarna i St. Anna skärgård, den hade lämnat Trännöfjärden och följde farleden mot Björkskärs fyr. Bilden målades av i ateljén.

Det är inte ofta som jag har använt mig av det arbetssättet, då jag skapar mina motiv. Saga Lejon var roligt att måla mycket för att hon ofta passerar där vi har vårt fritidshus. Teckningen är inte en perfekt avbildning men godtagbar. Inga turister är med på bilden, de har skalats bort. Vid bra väder kan turisterna ses på däck, men regniga dagar kurar de i salongen och njuter av mat och dryck.