Rysskräcken! 2016-12-17

Rysskräcken har vi levt med i århundraden. En dokumentär i SVT visade ett Program: ”Hur man skapar en Putin!” Det gick ut på att Västvärlden underlät att hjälpa Ryssland efter murens fall och Sovjetunionens upplösning. Landet var i ekonomisk härdsmälta, men väst världen vände dem ryggen. USA ville inte bistå, de såg i stället sin chans öka sin ekonomiska makt i vår värld. Programmet visade ryssar köandes utanför affärer, som saknade varor, människor svalt och frös ihjäl i massor. Arbetarna i industrierna fick ingen lön och fick klara sig bäst de kunde. Medelåldern sjönk under några år från 64 år till 57 år på 1990-talet. Oligarker köpte upp de kuponger folk fick tilldelade istället för lön, kupongerna var aktier. Vanligt folk förstod inte kupongernas värde utan sålde dem billigt för att få pengar till mat. De som hade råd köpte upp kupongerna och när Putin trädde till hade han turen att oljepriset gick upp, vilket i sin tur ökade kupongernas värde. Staten och oligarker var vinnarna. Putin manövrerade ut oligarkerna, arbetarna fick ut sina löner och pensionärerna fick sina pensioner. Putin fick ta åt sig äran och en stor del av allmänheten beundrar honom.

Putin i sin tur kan inte annat än ogilla västvärlden. Västvärlden missade chansen att införliva Ryssland till Europa. Den tyska kanslern Kohl klarade att införliva Östtyskland till Europa, Polen har införlivats med Europa. Jag tror inte heller idag att det är rätt att isolera Ryssland. Då man kan göra affärer med Saudi Arabien kan man också ha handel med Ryssland. Jag tror att president Trump kommer att luckra upp det spända förhållandet mellan öst och väst. Kanske det blir bättre genom att man inte anfaller en vän. Sverige sade nej till att hyra ut hamnar till Nordstream 2. Ryssland kommer att ha stora inkomster genom gasaffärer med Tyskland, de vill säkert inte ha krig i Östersjön och riskera att gasinkomsterna spolieras. Gasleveranserna är bra för Tyskland. Det Europa måste göra är att bygga ut sin egen energikapacitet för att motverka totalt beroende av Rysk energi. Det gäller även Europeiskt försvar.

Det som händer i Syrien är fruktansvärt, det är inte bara Ryssland utan USA har också en stor skuld i detta genom sina utrikespolitiska misstag, att invadera Irak. Saudi Arabien och Iran är också sådana aktörer som underblåser fortsatt oro. FN har visat sig ha stora svårigheter att få sin vilja att hjälpa civilbefolkningen p.g.a vetorätten där enstaka medlemsländer ständigt sätter krokben för att hjälpinsatser ska kunna ske. Spelet gäller diktaturstyrda stater kontra demokrati. FN bör således ombildas i två grenar, en gren där enbart demokratiska stater införlivas och en gren där endast diktaturstater ingår. Dessa två grenar skall sedan ha fredliga förhandlingar och finna kompromisslösningar där oenighet råder. I nya FN stadgar ska ingå att inga militära lösningar får förekomma utan alla konflikter skall lösas via förhandlingar. De uppnådda resultaten ska sedan följas i de länder där FN-förhandlingen vunnit laga kraft. En av de viktigaste uppgifterna för den demokratiska grenen är veteskaplig kunskapsinformation, som ska slå hål på diktatorernas världsbild. Det ska dessutom fastställas att dödande i religioners namn är helt förbjudet. Ingen religion råder över enskilda staters lagar! Det krävs nya infallsvinklar I FN-kolossen, det krävs nya infallsvinklar i EU-kolossen och det krävs nya infallsvinklar i diktaturkolossen! Det har alltid pågått krig i vår värld, det kommer att fortgå och det är endast de goda krafterna som kan reducera civilbefolkningars lidande!

FN-mannen Eliasson sade för några dagar sedan:” Vi får inte ge upp!” Just det vi får inte ge upp! Tyvärr gjordes uttalandet med avsaknad av entusiasm och det kan han inte klandras för, han har ägnat en stor del av sitt liv att tackla fredsförhandlingar i konfliktområden. Många gånger med framgång, men idag tycks de onda krafterna tagit över. I Svenska TV-programmet på Spåret frågas:” Vart är vi på väg?”

Frågan gäller starkare för världen:” Vart är vi på väg?”

www.gallerifritz.se