Vad är rätt eller fel i vår vinklade värld? Inga svar är tillräckligt uttömmande och trovärdiga. Hur ska man kunna förstå en konflikt, som oupphörligen fortsätter mellan Palestina och Israel. Jag är ingen vän av någon sida eftersom de visat sig vara oförmögna att skapa fred. Inte heller någon annan kommer att kunna få ett slut på denna konflikt främst därför att död och lidande aldrig kan leda till mänskliga tankar om fred mellan folken. Organisationen HAMAS å ena sidan är i samklang med Iran överens om att Israel ska utplånas och Israel i sin tur anser sig att ha rätt att försvara sitt folk.
Detta har pågått sedan år 1948 d.v.s i 66 år. Det innebär att de flesta människor i området har växt upp med krigsvåld under hela sitt liv. Det om något talar om att ett sådant förhållande är hopplöst att ens försöka att få ordning på utan extremt radikala lösningar.
I dagsläget skjuter HAMAS raketer mot Israel och Israels moteld är grym och hänsynslös mot civilbefolkningen i GAZA. Palestinierna är underlägsna och ett fattigt folk och förlorade senast en av sina viktigaste kraftstationer. Antalet döda i Palestina är dagligen mångfalt fler än hos motparten. Ingen har hittills och i framtiden inågon favör av denna konflikt.
Vad ska man då göra? Fantasi lyser med sin frånvaro och jag frågar mig var finns intelligensen,som kan lösa denna konflikt.
Är det nu så att HAMAS och dess ledare är de onda i denna konflikt, så är det dessa som ska angripas, men inte med bomber, som drabbar civilbefolkningen. Det måste finnas smartare sätt att undergräva och förgöra en sådan organisation.
Specialutbildade agenter, som kan spåra och tillfångataga de främsta ledarna och därigenom komma till ett bokslut. Få stopp på nyrekryteringen genom att skapa alternativ till våldslivet och få människorna att inse att våld kommer att skapa våld även i fortsättningen om inte de erbjuds utbildningsmöjligheter och bättre levnadsvillkor tillräckliga för en framtid i fred. Eftergifter och framtidstro måste kunna ges för att reducera hämndlystnad och fortsatt förödelse.
Framförallt tro inte att konflikten löses genom att människorna flyr till andra länder och för sitt hat vidare till andra platser. Tyvärr har detta besannats i svenska debattprogram och det oroar varje rättänkande människa. Flyr man sitt hemland, så måste man också lämna sitt hat för att lyckas i det nya landet, vilket det än blir. Annars stannar man ”to the bitter end,” i sitt krigförande land.