Under en lång tid har vi sett ett ras på börsen, i denna vecka kan man gott säga att ett Rus råder. Det är säkert mycket tillfälligt och manar till eftertanke. Vad händer beroende på vem som blir President i natt i USA? Mycket intressant inför morgondagen, troligtvis går det upp en dag till då det är uppåt i kväll i USA.

Ras kan betyda mycket. Igår såg jag i ett vetenskapsprogram från USA att forskare undersöker hur olika raser är mottagliga för skilda sjukdomar, som Cancer, Hiv etc. Skrämmande på ett sätt med tanke på Hitlers rasbiologiska tolkningar. Här gällde inte forskningen negativism utan en förståelse för hur olika människor av skilda raser kan få hjälp med rätt mediciner för att förebygga respektive bota allvarliga sjukdomar. Resultatet har visat att olika raser är mottagliga på olika sätt, men att blandningen av raser gjort att motsatsförhållanden även uppstår. Resultaten är ännu inte tillförlitliga och en dansk forskare uttalade att sambandet inte var trovärdigt. Han hade bevisligen undersökningar som visade att att rasen inte hade betydelse och förkastade forskningen på området.

Människan har under många år experimenterat med olika hundraser. Deras utseende är påvisbart olika och mycket av deras karaktärer har också kunnat bestämmas. En del sjukdomar är också signifikanta för rasen. Genom olika korsnigar har nya raser succesivt växt fram och någon har klassificerat och bestämt ett namn på den nya rasen. Om en privatperson utanför dessa beslutsfattare låter två olika hundraser korsas med varandra betecknas valparna för byrackor, och då anses valparna ha erhållit de sämsta sidorna från respektive ras m.a.o. en mycket besvärlig och dålig hund.

En av de bästa och läraktigaste hundar jag mött var en byracka. Hussen som ägde hunden hade lyckats att få den till blind lydnad och den såg oupphörligen upp till sin ledare och väntade på order. Den utförde befallningarna med glädje, den var modig, tålde buller, apporterade i vatten och var en fenomenal simmare. Tyvärr vet jag inte rasblandningen, men någon typ av terrier var det, men den hade högre mankhöjd än terrierraserna. Här fanns således också motsatsen till den myt, som rådde beträffande blandraser.

Tittar vi på människan och olika raser, så sägs att vi alla har vårt ursprung i kontinenten Afrika. Är det riktigt, så har det genom folkvandringar och möten bildats olika folkgrupper anpassade efter klimat och miljö på det geografiska område där de har bosatt sig och stannat. Varför de då har blivit småväxta , storväxta etc. ljusa, mörka eller gula fattar inte jag, men varför skulle jag göra det när ingen annan gett en trovärdig och vettig förklaring. Stämmer det påstådda förhållandet, så är vi på hundspråk ”BYRACKOR” allihop.

Efter en sådan salva förvånar det mig inte om någon tar sig ett rus och höjer flaskan till SKÅL, som styrmannen gör på nedanstående bild. Imorgon har vi ny President i USA och då får vi bekräftat om det blir RAS eller RUS på Börsen.Blog Image Skål ”BYRACKOR”