Jag har delat med mig av SVT:s nyhet ”Klartecken till jättelik vindkraftspark” på Facebook idag. Jag är tacksam för att det inte i första hand blev någon havsbaserad vindkraftpark i närheten av Östgötska skärgården. Den kommer att hamna i Piteås kommun och jag citerar även här fakta från artikeln:

1101 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun.

Varje verk producerar 2-6 MW.

Totalt ger det 2500-4000 MW.

Der motsvarar 8-12 TWh per år.

Det innebär en fyrdubbling av nuvarande vind-elproduktion.

Totalkostnad 40-60 Miljarder kronor.

Riksdagens mål för vindkraft är 30 TWh till 2020.

Idag produceras 3 TWh.

Källa: Miljödepartementet (TT)

Det kommer att bli intressant att följa det här projektet. Ännu vet jag inget om byggtiden, men totalhöjden på varje vindkraftverk är ca 200 meter, det är således inget litet projekt. Bygger de 100 st per år så tar det 11 år innan vindkraftparken blir klar. Det antagandet är inte rimligt då målet är 30 TWh till 2020. Det innebör att det i Sverige behöver byggas ca 300 st per år i den föreslagna storleken för att uppnå målet till 2020. Ett mål blir inte alla gånger verklighet, men det här kommer att sätta fart på produktion och byggarbeten. Äntligen ett beslut att göra något åt elenrgisituationen i Sverige. Inom några år bör vi ha kvitto på om satsningen är rätt väg att gå, det finns många rykten om havererade projekt och miljardförluster i både Spanien och USA. Det är bara att hoppas att tekniken har förfinats och att resultatet faller ut väl. Det är vi som elkonsumenter, som kommer att få betala om det så går bra eller dåligt. Alliansen satte om inte annat krokben för socialdemokraterna, Mona Sahlin trodde hon var ensam om det här, men Maud Olofsson ville vara först på plan.

En annan sort av vindmaskin. Bilden visar en GEM 550.