Ser ni skräcken i barnets öga, barnet säger vad det tänker och medvetenheten är stor om miljön, därför att barn tar in och reagerar starkare än vuxna gör inför hot. Det beror på att vuxna är förhärdade och barn är rädda för det de hör vuxna säga om miljön. Tänk er själv att ett barn får höra från en vuxen:”Att vi måste göra något nu, vi kan inte vänta för då går vår jord under av alla föroreningar, som släpps ut i naturen!”

Barnet tar det här på största allvar och frågorna haglar över oss, ska vi dö allesammans då, frågar de rättframt. Du vet svaret men du lindar in det i bomullsord för att trösta.

I japan och dess miljonstäder kan du redan se både vuxna och barn skydda sig för att undvika de värsta föroreningarna. Vi som bor i ett glest befolkat land har i förhållande till dessa människor en god miljö. En sak som alltid förvånat mig är varför Sverige ska sträva efter att öka befolkningen, ju fler man är desto mer föroreningar. Ju fler man är, ju fler ska dela på kakan. Ju fler man är, ju fler måste ha arbete. Ju fler man är, ju fler sjuka, ju fler arbetslösa. Det sunda borde vara att minimalisera. Inget folk ger inga föroreningar, inga sjuka, inga arbetslösa, inga rädda barn. Förklara det den som kan, varför vi alltid ska öka med allting, då det innebär ökning av alla nackdelar, då en minskning skulle lösa problemet. D.v.s. minskar befolkningen över hela världen, så löser man mycket av världens problem. En naturlig avgång för de äldre och ett begränsat barnafödande vore lika välgörande för miljön, som alla konstiga påhitt i tekniskt miljöarbete och de kostnader det för med sig.