Den ovala formen har gett damen namnet Ovalia, jag vet inte om namnet existerar och är godkänt som namn. Olivia finns och en oliv är också oval, så varför inte. Går inte Ovalia hem så döp om henne till Olivia. Kvinnans huvudform kan härledas till äggets form och ägget är symbolen för livets början. Kvinnan är det viktigaste instrumentet för nästa generations liv, mannen bistår i många fall endast med spermien, sedan sticker han i ordets rätta mening. En del hoppar från vagina till vagina och ger sig ättlingar i flera släkter på många orter. Hur de kan äras för ett sådant leverne är svårt att förstå, men han är så viril låter så vackert och romantiskt. Jag vill gärna kalla det brunst, och är brunsten tillräckligt stark, så blir denna hoppjerka utom sig och mister både omdöme och förstånd. Det primära blir att stilla sin brunst. Könsdriften är en stark drift, lika stark, som hunger och törst enligt vissa. Kanske ska vi förlåta påhoppet men klandra oansvarigheten.

Det här är ingen moralpredikan, det är mer en beskrivning hur det förhåller sig och så har vi människor levt i århundrade efter århundrade. Mannen hyllas för sin drift och kvinnan klandras för att hon har erövrats och fött en unge utom äktenskapet och har hon fler än en partner, så betraktas hon av många som hora, trots att hon aldrig tagit betalt, utan endast fått tagit hela ansvaret. Kvinnan borde vara den som ska hedras för att hon är den stabilaste garanten i de flesta familjer och ibland undrar jag om hon också inte mentalt sett är det starkaste könet. Att mannen har den fysiska styrkan är inget att tvista om, det vet även kvinnan.