Nationer i panik igen, läget är allvarligt. Det allra allvarligaste är människors kortsynthet och ondska. Nu ska det utses syndabockar. Hos oss Lena Hallengren, Anders Tegnell i England Boris Jonsson. Det är inte lätt att göra rätt då det är kris, snabba beslut är oftast dåligt underbyggda, många bollar i luften gör det inte enklare, journalister och sociala medier spär på med krav på att människor ska avgå.

Jag är av en helt annan åsikt av den enkla anledningen att jag inte tror någon avsiktligt vill göra sitt folk illa. Ställ upp i stället på de regler och råd som ges av de som ändå vet något om hur virus beter sig. Gör inte vi det som arbetar och rör oss ute i samhället så hjälper det inte vem som har makten och framför sina krav på befolkningen.

Sluta att kräva avgångar på ledare, som i mitt tycke har gjort vad man kan begära i denna tidigare okända virusplåga. Var tacksamma att Sverige har haft öppna dörrar till att kunna handla livsmedel. Det går helt enkelt inte att stänga dessa nödvändiga varor. Ganska snart skulle butikerna gapa tomma på varor och folk börja svälta. Stäng ner så lite som möjligt bör vara strategin för ett fungerande samhälle under pandemin.

Se äldreomsorgen, som ett systemfel, som funnits innan pandemin, och som måste så snabbt som möjligt rättas till. Att andra nordiska länder har klarat sig bättre säger oss att vi har att lära av dem. Personligen bör man titta på mängden mångkulturella inslag, där finns en stor skillnad mellan länderna, som ingen vågar säga något om eller beröra. En annan sak som kan vara intressant att jämföra är antalet äldre som har äldreomsorg i hemmet eller i särskilda boenden, som kommunen eller privata vårdare driver.

Sluta att kräva avgångar av folk i ansvarsställning om inte uppenbara brister föreligger. Inget säger i dagsläget att några andra klarat det bättre. Till slut detta med munskydd, jag är motståndare till detta. I ett munskydd samlas allt virus, som utandas, att någon vill inandas denna mängd en gång till i sina lungor är för mig obegripligt. Använt munskydd ska inte återanvändas, helst paketeras i en plastpåse och brännas. Betänk att om inte munskydden får ett perfekt omhändertagande kommer de att orsaka en än större smittspridning. Inget säger att allmänheten kommer att klara detta. Sjukvårdens personal är de som är kompetenta i detta avseende.

Jag förespråkar sunt förnuft, håll avstånd, tvätta händerna. Det är ett första bra skydd. Räcker inte detta, då kan vi se hur mänskligheten gradvis kommer att reduceras. Det är planetens sätt att straffa oss för det sätt vi hanterar den. Alla rika kulturer har tidigare degraderats och lämnat spår i jordlagren. Planeten klarar sig utan människan men vi klarar oss inte utan planeten!

Hjulen måste snurra annars blir det stillestånd, vem vill ha ett sådant stånd?