Blog ImageNu har den kommit ut, boken om mitt liv med Titeln: Ett spår av ett liv i Sverige 1937-2007. Jag har låtit trycka upp den i 15 ex. för den närmaste släkt och vänkretsen. Den är i A4 format på 161 sidor varav 73 sidor i färg. Den är i möjligaste mån redogjord i kronologisk ordning och behandlar skoltid, arbetsliv, privatliv, fritidsprojekt och hobbyverksamhet. Den beskriver även boendekostnader, elförbrukningar, inkomster och skatter. Boken är med andra ord även avsedd för framtida forskare och släktforskare, som söker underlag för hur en familj har levt under den aktuella perioden. Givetvis finns mycket att söka på annat sätt, men syftet med boken har främst varit att jag själv har ett samlat dokument över mitt liv. Det är inte självklart att man får behålla alla sina sinnen hela livet, då kan det vara bra att ha den med sig i någon framtida ej önskad miljö, där personal kan ta del av vad det är för en patient, de har att göra med. En annan fördel är att jag nu kan rensa ut i mina pappershögar utan saknad. Priset för boken är 500 kr.