De som tvivlar på Finlands och Sveriges anslutning till NATO kan genom denna bild övertygas om att det är lätt att överblicka vilket skydd som erhålles från främmande makts angrepp. Den enda onda makt i vår närhet är Ryssland och Belarus. Ryssland har enbart tillgång till Östersjön via Finska viken och sin bundsförvant Belarus, som i sin tur har den egna befolkningen mot sig. Mer övertygande bild är svår att överträffa geografiskt.

Nästa hot är om EU upplöses och de europeiska länderna går till angrepp mot varandra. Ett hot som idag kan anses obefintligt. Håller den Amerikanska kontinenten f.d. President Trump borta från makten kan säkerheten för NATOS sammanhållning säkras för lång tid framöver. Allt kan hända, men skyddet blir säkrast möjliga. Kan Ukraina stå emot Rysslands anfallskrig, segra och i en framtid bli NATO-anslutna så ökas skyddet ytterligare.

Hur intelligent är den ryska ledningen i sitt bombastiska beteende?