Nätfångerskan vet oftast vad hon vill, hon söker en partner med kritisk blick intill dess hon blir kär. Hon nöjer sig inte med en fångstlina, utan hon använder ett helt nät för att fånga in den utvalda. Den inte ont anande mannen nystas in i maskorna en efter en tills han sitter ohjälpligt fast i garnen.

När hon fått fast den stackaren börjar bearbetningen för att göra om den fångade till den önskade förväntning, hon haft före fångsten. När hon upptäcker, att fångsten inte alls motsvarar drömprinsen, så ifrågasätts det mesta sprattel, som den fängslade försöker göra på egen hand. En del män finner sig i detta och äktenskapet flyter lugnt eftersom en bestämmer en tiger.

Andra män står på sig och det blir en evig makt om kampen i äktenskapet. Motsatta starka viljor kämpar, ingen vill ge sig och oupphörliga svårbemästrade situationer uppstår. Samtidigt som det är jobbigt sker försoningsmöten och ger samhörighetskrydda i tillvaron, sådant som endast motsträviga viljor kan få uppleva. Även sådana motstridiga förhållanden kan bli långlivade och binda samman utan att parterna blir kloka på varför de fortsätter. Ett annat slags nät har tvinnats och livet fortsätter sin haltande gång.

Tidigare på bloggen har skämtats om samma bild i en annan tolkning, där en falsk prostituerad fångade in sin torsk och sände polisen paketet med vidarebefordran till skattmasen. Fångstnät finns av många slag och den kreativa betraktaren kan med fantasi säkert finna andra tolkningar av nätfångerskan och hennes användningsområden.