Jag tror inte det finns något starkare sammanbindningsord än nät. I motorer förekommer engelskans Intercooler=mellankylare, följdaktiligen blir Internet=mellannät. Det betyder då ett nät mellan alla enskilt verksamma datoranvändare, som kopplar upp sig till nätet.

Andra nät är Vattenfalls och EON:s elnät, där alla konsumenter är uppkopplade eller avlästa av en eldistributör.

Telefonnät där alla fasta telefoner och mobiler kan kopplas till ett nät.

Fisknät där ett nät kan läggas ut och fånga all fisk som passerar ett sund under förutsättning att nätet täcker hela sundets bredd och djup.

Nätfiske, där bedragare på internet fiskar efter de godtrogna.

Tennisnät och bordtennisnät, som fångar felaktigt slagna bollar.

Ubåtsnät, som fångar eller hindrar främmande ubåtar att navigera sig in till våra hamnar i krigstid. I fredstid går det bra?

Flygplansnät, som bromsar upp stridflygplan vid korta landningsbanor.

Armeringsnät, som förstärker betongfundament.

I samband med våld mot kvinnor finns det nätverk, som bildats för att förstärka skyddet till dem. Ett förslag är att kvinnor även kan inneha ett eget nät, som kan användas till att näta in angriparen eller att fånga den hon är intresserad av i ett nät.

Ett annat förslag är skapandet av ett krognät d.v.s. vaktmästaren på en krog kan näta in en bråkstake. Det är mycket hämmande att slåss i ett nät, det vet varje fisk, som hamnat i ett sådant. För att inte tala om torskarna, där kan de prostituerade fånga sina torskar och lämna dem direkt till polisen, för lönsamhetens skull kan de först ta betalt och sedan slå in dem i ett snyggt nätpaket med nummerlapp (kvitto) för att skattemyndigheten skall få sin del.Blog Image

Torskfiske.