I gårdagens slutkläm visades rehabiliteringskostnaden för fem narkomaner under ett år i jämförelse med vad en sjuksköterska får i sin egen ficka efter 40 års arbetsliv på heltid. Onekligen en intressant siffra, som talar för hur hårt belastat samhället blir. Den här jämförelsen borde klargöras för varje narkoman som är under behandling. Det borde stärka dem i sin vidare kamp att avstå. Till detta kommer alla de kostnader de förorsakar sina anhöriga, de brott de utför för att skaffa inkomster för att kunna fortsätta med sitt missbruk och tillfälligt dämpa sin ångest.

Det finns många knarkliberaler i samhället, de kanske har råd att på ett balanserat sätt hantera sitt missbruk, men de bör ta sitt ansvar och inte glorifiera sina upplevelser när det för de mindre bemedlade innebär en livskatastrof. Många artister, skådespelare, musiker och kanske andra konstutövare stimulerar sig med droger, vilket kan ge intrycket av att det inte är så farligt.

Jag var inne på en musikers ”Svart blogg”, den var mycket välskriven och spännande att läsa. Denne musiker hade förmågan att beskriva sina knarkupplevelser på ett mycket positivt sätt och han har säkert lyckats värva många nya ungdomar till drogmarknaden. Synd bara att dessa upplevelser inte kunde skildras som drömmar och ur den meningen vara ett signum för en icke drogpåverkad människa. Till synes intelligenta människor, saknar således stundtals helt förnuft. Enda förklaringen, som kan uttolkas är att vi styrs av våra känslor och inte kan tänka rationellt när påfrestningarna blir för stora. Förnuftet ger vika för känslorus, egoistiska upplevelser, men ändå premieras människor med dessa laster, som stora konstnärer och får den ena utmärkelsen efter den andra på grund av sina svagheter och att de vågar tala om hur svaga de är. Hur ska en ungdom tolka detta, utan tvekan som ”DET ÄR INTE SÅ FARLIGT” och sen har vi det samhälle vi har. Våld, vapen, död och elände till förfång för samhället och samhällsmedborgarna.

– Det börjar med en drog för att prova på, det blir dans, artisteri, svart handel, våld och död!