Morsan får börja denna bildserie av kritteckningar eftersom hon är början till livet för oss mänskliga varelser. Hon spelar också en mycket stor roll i våra liv och det har stor betydelse för vår egen utveckling, hur mycket modern engagerar sig i sitt barn. Barn blir ungdom och hur rätt modern än har gjort händer det mycket under tonåren och en naturlig frigörelse sker. Det är då som föräldrar inte längre kan ha full kontroll på sina ättlingar. Vi kan läsa om positiva och negativa händelser i ungdomars liv. Modern på bilden har full sysselsättning att hålla ihop familjen och ibland är hennes ansträngningar på gränsen till det omöjliga. Hon har fått upp en av sina söner innan han sjunkit för djupt och själv tar sig upp ur träsket. Den andra sonen har gått ner sig så djupt att hon först kan rädda honom, då han är tillreds att gå ned i dyn och vara förlorad. Med sin stolthet och heder övervinner hon slutligen kampen och lyckas få även den sonen över ytan och en väg tillbaka startar för honom. Genom moderns stöd och hennes övertygelse att han skall klara det lyckas de denna gång få rätsida på sina problem. Sonen börjar en teknisk utbildning till civilingenjör på Chalmers i Göteborg och efter 4 års studier klarar han sin examen.

Han tar anställning på ett exportföretag och reser över hela världen, som säljare för företagets produkter. Hemma är modern mäkta stolt över sin son och hon talar vitt och brett om hans framgångar på sina väninnorträffar. För hennes del känns det extra tillfredställande eftersom hon har bakgrunden och varit delaktig till hans framgångar. Hon är en moder!