Funderar sparsamt på införandet av nya lagar. Jag har tidigare nämnt något om vår digra lagbok och att den tycks inte täcka behovet i en föränderlig värld. Speciellt då det gäller att skydda oss mot grövre brott. Enklare brott, som att tala i mobilen under bilkörning i sin tur kom snabbt på plats. Avsikten var att reducera risken för svåra olyckor i trafiken beroende på samtal och sändning av SMS meddelande. Lovvärt, men till vilken nytta?

Vid en nyligen utförd mätning av SVT i Jönköping visade det sig att lagen inte följs. Ett stort antal bilförare betedde sig lagstridigt. Vad följden av detta blir gissningsvis att beteendet möjligen blir en ny vilseledande kassako för staten, som kommer att ätas upp av mer polisarbete och administration. Behövs denna lag? Räcker det inte med information om riskerna och folks sunda förnuft. Jämför information om Covid-19, den fungerar utan lagliga påbud. Hur ska huvuddelen av svenska medborgarna kunna följa alla de lagar, som finns i den digra lagboken. Risken finns att begå brott dagligen utan att veta om det. Tag t.ex. begreppet ”Hets mot folkgrupp”, vad är detta för dumheter, vad är hets mot folkgrupp?

Ett exempel: ”Jag tycker inte om införande av en ny religion i Sverige, jag syftar på Islam. Är det ”Hets mot folkgrupp?” Det här med religionsfrihet är tveeggat, dels frihet att slippa religion, dels frihet att utöva religion. Låt var och en följa sin tolkning utan att påverka andra, då kan man tala om religionsfrihet. Om jag nu vill påverka och säger: ”Jag vill inte att några moskéer byggs i Sverige, förbjud dem för de lär ut sådant, som skapat osämja i Mellanöstern, Iran, Irak i hundrade år!” Är det ”Hets mot folkgrupp?” Jag är oförmögen att inse det. Jag anser att det är en personlig åsikt och värd att diskutera. Denna lag är helt omöjlig, jag anser att jag har rätt att kritisera vem som helst svart eller vit, däremot ska jag inte kränka någon av dem, inte heller själv bli kränkt.

När jag sett några avsnitt av serien ”Gitt”, där förortslivet utanför Stockholm beskrivs, så förstår jag att det är en helt ny livsstil, som vuxit fram helt skild från den svenska modellen, som Statsministern talar om. Där går det ut på att kränka varandra så mycket som möjligt, allt är tillåtet, speciellt brottsliga handlingar är meriterande. Detta är inget annat en ”Hets mot den svenska modellen”, jag känner mig kränkt och maktlös inför denna dekadens och negativa utveckling i ett civiliserat samhälle. Är inte detta ”Hets mot folkgrupp?” Den Svenska folkgruppen.

Det började med lagen om mobilen och bilkörning. Vad är detta för problem ställt mot förhållandena i våra Storstäders förorter frågar vän av ordning och reda? Skriv gärna en kommentar!

Den svenska modellen, fler läser än dricker?