Men du kan äga den genom köp! Du kan se den på https:www.konst.se/Fritz-lennart

Bildskapande med pensel.

Varje tomt ark är varje gång lika spännande att fylla, främst därför att det tomma arket är en utmaning och att det fyllda är en bekräftelse på vad hjärnan har att ge. En forskning, ett sätt att komma underfund med var gränserna går. Drivkraften är hela tiden, att vilja fylla det tomma arket och nyfikenheten att få se ett resultat. Det ger stimulans de gånger det går att utläsa ett budskap eller en komisk accent. Motsatsen sker de gånger då förmågan inte räcker till. Det är skapandets fluktuationer, som kan jämföras med allt annat vi tar oss för och lyckas respektive misslyckas med.

Spontanmålning i olja med pensel utgår från att något motivval inte är gjort. De första färgerna är de inkommande signalerna till hjärnan. Det är förutsatt att hjärnan har byggt upp och lagrat information kontinuerligt via inlärning, händelser och livserfarenheter. Dessa retas att träda fram, eller stimuleras att visa sig och den skapade bilden bekräftar, att bildskapandet sker i ett område där inte logiken råder.

Enligt vetenskapen har vi en vänster och höger hjärnhalva. Den vänstra står för logik och ordning och den högra för irrationell verksamhet och bildskapande. När vi bestämmer oss för ett motiv så är det vänsterhalvan som håller ordning på bilden, bygger upp den med ingående element genom medvetenhet. Vid ett sådant arbetssätt finns spänningen för motivet inte med i den bemärkelsen än att det är en utmaning att undersöka om det tekniska kunnandet räcker till för att fullfölja det tänkta motivvalet.

Det andra arbetssättet, då bildskapandet startar utan att förvälja motivet ger en känsla av en högre dimension. Frågan är om vänsterhalvan är ur funktion i denna process, därför att skapandet sker i en känsla av omedvetenhet. Det är transliknande, val och beslut sker snabbt, stundtals klarnar processen och medvetna tankar tar över. Motivet växer fram stegvis efter som medvetna, omedvetna handlingar ständigt växlar. Bildens utformning styrs av individens kommunikation mellan ark, tanke och handling. Kommunikationen kan tränas upp till olika nivåer beroende på intresse och fallenhet. Det ligger en charm i att inte uppnå fullkomligheten, och det ligger en njutning i att se den fulländade tekniken. Alla finns vi någonstans mellan ytterligheterna. Ingen behöver vara rädd för att skapa en bild. Alla bilder har sin charm. Det är få bilder som överträffar de spontana barnmålningarna. Det finns mycket att säga om konst, bilder i konsten och konstiga bilder. Vi behöver inte heller förstå allt vi ser, utan låta oss se vad vi ser.