Det saknas ett kreativt förslag på ett komplett elpaket för drivning av segelbåtar, som alterrnativ till förbränningsmotorn. Elpaketet borde tas fram av en leverantör med gott tekniskt kunnande och bestå av Solcellspanel med fäste, batterier och batterilådor, laddningsregulator och elmotor inkl. erforderliga kablar, klammor och skruvar.

Alla dessa produkter finns att köpa var för sig och den som behagar kan själv sammanställa ett paket och hoppas på en riktig dimensionering och den osäkerhet, som det innebär.

För att underlätta och sprida ett elmotoranvändande till sjöss efterlyses därför ett seriöst sammanställt funktionsdugligt elpaket med garanti. En ung entrepenör med eltekniskt kunnande kan säkert här finna sin nisch för ett framgångsrikt företag. Det som behövs är att kunna söka bland de befintliga produkterna på marknaden och göra ett prisvärt förslag. För detta behövs inget kapital utan enbart en vilja och tro på det som görs.

När sammanställningen är klar kan konceptet dels säljas teoretiskt för en mindre summa, dels säljas i bindande avtal med miljöseglare, som jag anser är en seriös kundkrets.

Ett lycka till önskas till den kraft, som förverkligar förslaget.