Rubriken är en myt. Varje tänkande människa med livserfarenhet inser detta. Politiker använder frasen ofta, jag tror inte ens de tänker på vad det betyder. Jag hade en gång en mattelärare, en ypperlig sådan, han bevisade alla sina utsagor och avslutade med ”Vilket Skulle Bevisas”, VSB. Jag har aldrig hört en politiker gjort något liknande, det bara sägs och lovas, men det bevisas inte.

Vid födseln kan vi möjligen liknas vid något med lika värde, och en läkare har i sin profession plikten att betrakta liv med lika värde. Men sen kommer vi in på andra värden beroende på stånd, klass, ekonomi och status. Det lika värdet naggas redan i kanten i skolan även om vi idag har rätt till samma utbildning oberoende av klasstillhörighet. Sedan börjar värdeskillnaden att komma i allt snabbare takt. Social kompetens, intelligens, och andra personliga egenskaper och inte minst den sociala miljön i hemmet påverkar utveckligen av varje individ.

Resultatet kan bli en väl utbildad vuxen med framgång i näringsliv eller rikspolitiken alternativt en hemlös uteliggare. Hur bedöms en människas lika värde vid en jämförelse med denna stora klyfta. En skötsam ansvarsfull medborgare, som betalar skatt till det allmänna kontra en hemlös, utslagen människa, som behöver vård och kostar många skattekronor.

Varför går det så olika?, dels personliga egenskaper och dels individansvar har givetvis en stor betydelse. Vari ligger det mänskliga lika värdet. Ligger det i att den hemlösa ska vårdas, komma på fötter och klara sig själv och bli en skattebetalare, då är jag redo att hålla med om att den hemlöse har ett värde, men inte lika värde. Allt är inte pengar, många människor har mervärde genom att de ställer upp för andra och gör livet drägligt för dem som har det svårt. Andra som inte ställer upp har inte detta mervärde.

Ett annat exempel är den kriminelle, har denne ett lika värde?, inte det minsta, denne har möjligen ett stort värde för rättsväsendets anställda och för dem som repararerar och bygger upp det som måste återställas, samt för den sjukhuspersonal, som ska läka brottsoffren. Den kriminelles värde negligeras inte, det är enda förklaringen till att denne behandlas med silkesvantar, och till och med matas med bättre mat än både skolbarn och pensionärer. Personligen tycker jag att jag lyckas med att bevisa att människor har olika värde. VSB., min mattelärare skulle säkert hålla med, men han är tyvärr död nu, så jag får hoppas på att någon politiker snubblar in på bloggen och bevisar motsatsen.

Den första bilden representerar den kriminelle värdefulla medborgaren? och den andra bilden den ypperliga matteläraren.