Ordet last, laster ger många associationer. Det sägs att summan av alla laster är konstant då det gäller de mänskliga lasterna under en livstid. Reflekterar man över det på sin omgivning och de människor man mött, så hittar man en viss sanning i påståendet. Ett exempel är de ungdomar som rumlar om då de är unga och senare i livet lugnar ner sig och lever ett stadgat liv. Ett annat exempel är de, som är hårt hållna hemifrån och kanske har en stor respekt för sina föräldrar och inte vill göra dem ledsna. När de kommer upp i åren och blir självständiga lever de ut sina förlorade ungdomsår och beter sig ansvarslöst och hemfaller i vissa fall i våldsamma dryckesorgier. Ett trredje exempel är de som lever konstant med sina laster hela livet.

Den här vintern är det andra laster som härjar runt om i bygderna. De går fram som en farsot, det är de normalt återkommande snö-och vindlasterna. Bristande konstruktioner på grund av bristfälliga konstruktionsberäkningar eller är Svensk Byggnorm ej längre tillräckligt bra? Det senare utesluter jag. Följs normerna och materialkraven enl. SBN så håller byggnaderna. Däremot kanske det alla gånger inte är så lätt att bedöma lasternas kraftangrepp. D.v.s. att ta hänsyn till den sammansatta hållfastheten för de varierande påkänningarna. Det räcker inte att beräkna för endast exceptionell snölast, en exceptionell vindlast kan mycket väl inträffa samtidigt i t.ex. en snöstorm. Kan det vara här det brister, finns det någon opartisk kontroll idag eller är det enbart egenkontroll som gäller. Tanken att vinden har ställt till det baserar jag på de bilder jag sett på TV av raserade byggnadstak, som inte såg ut att ha speciellt mycket snö på sig, men ändå fallit ihop som korthus. Att gamla ladugårdar och uthus faller ihop av ålder är förståeligt, men att nya konstruktioner i idrottsanläggningar och uställningslokaler, där mycket folk samlas, rasar, är oacceptabelt. Många milda vintrar kan ha lurat konstruktörer till djärva grepp och kortsiktiga ekonomiska vinster. De som ligger bakom beräkningarna har säkerligen svettiga dagar, inget att avvundas dem. Det är bara att hoppas att denna vinter blir en läxa i många avseenden för ett bättre fungerande Sverige i framtida vintrar. Det gäller huskonstruktioner, tåg-och spårvagntrafik och inte minst energiförsörjningen. Det går inte att driva politik kortsiktigt för en mandatperiod, det gäller att se decennier framåt för att nå ett bra resultat. Det är bara sorgligt, att det inte kommer att inträffa, så länge de politiska lägren drar i olika riktningar i energifrågan och bara käbblar om det, som de flesta vanliga människor begriper. För att industrin ska rulla och producera krävs konkurrenskraftiga elpriser i.f.t. andra länder. Här har vi alla förutsättningar att vara bäst med rätt politik.