Körsång är populärt i Sverige, en bidragande orsak är säkert Sundsvallskören och dess ledare Kjell Lönnå. De har under många år underhållit Svenska folket i TV-rutan. Hög kvalité och utmärkta soloartister har funnits med. Imin egen släkt fanns många körsångare bland mina farbröder. Det var oftast i samband med kyrkan. I vår egen generation fördes den inte vidare, men bilden är en påminnelse om att körsång lever vidare och uppmuntras i många sammanhang. På mitt arbete på turbinföretaget i Finspång fanns Stal-kören, där de sjungande hade en seriös gemenskap. Själv har jag aldrig varit intresserad med anledning av saknad sångröst. Saknad i ordets rätta betydelse, som en sorg.