Jag läste i en dagstidning att kungens aktier har reducerats med 10 miljoner kr och jordbruksministerns med drygt 800000 kr. En stilla undran är hur mycket en gruvarbetares kapital har minskat beroende på finanskrisen, det nämnde aldrig journalisten. I % kan mycket väl hans kapitalvärde ha sjunkit lika mycket, som de två förstnämndas.

Jag läser På Kryss och min fru läser Svensk Damtidning där man ingående kan få information om våra kungligheter. Jag erkänner villigt att några gånger om året bläddrar jag i hennes tidning för att se på det vackra folket. Jag gillar pompa och ståt vid högtidliga tillfällen, jag har själv gått i parad, blev utvald till coach av en fänrik, som tyckte att jag hade bra gångstil, jag tackar jag. Jag gick längst fram till vänster och höll takten, men byttes ut efter ett antal steg för att det påstods att jag inte höll takten. Min fru säger likadant när jag dansar med henne, men flickorna i Karlskrona tyckte att jag dansade bra, vem ska man tro? Ja, Ja lite innanför västen fanns det nog för att håsa upp självförtroendet och vara kung för några timmar och inte gjorde jag några förluster under den tiden, tvärtom vinst, om livsglädje och njutning ska värderas.

Ovanstående stycke ger mig impulsen att visa dikten Kontrast.

/Leve konungen och hans hov/de lyser av välståndets lov/de är födda att skolas till glans/att vistas på baler och dans/Att vara konung jag ödmjukt ber/låt mig fira all den prakt jag ser/Jag fattige sate i gruvans schakt/jag stampar av glädje i takt.

Blog Image