En knop är 1,852 km/h. Till sjöss förekommer att fritidsbåtar kommer upp i 40 knop ( 74 km/h). Det är en ansenlig fart till sjöss och kräver gott omdöme av den som för fram sin båt med den hastigheten. Sjöfolk med gott sjömanskap påstår att 10 knop (18,52 Km/h) är en tillräcklig hastighet att säkert föra fram sin båt med utanför prickade farleder i skärgården. Med GPS (Global Position System) ombord är det lätt att navigera, men med för stort fokus på instrumenten i höga farter är det lätt att missa uppmärksamheten på faror runt ikring och övriga båtar med höga farter i närheten. De mest till synes oförklarliga olyckor, där flytetyg far på och ställer sig mitt på skäret förekommer. Det förekommer inte enbart i fritidsbåtar utan även fartyg i yrkestrafik och t.o.m. kustbevakningsfartyg råkar ut för det.

Ute på fritt vatten, på havet, är det yrkestrafiken fritidsbåtarna ska vara extra uppmärksamma på. Enligt långseglare påstås att utkik runt horisonten bör hållas var 20:e minut. Det är inte särskilt lätt för en ensamseglare och gör att det blir chanstagningar. Undviks trafiklederna för handelsfartyg och färjor ökar chansen att undvika att bli påseglad. En färja med gasturbindrift kan göra 40 knop. Var man förstår, att att under vissa betingelser kanske inte färjans personal märker att den har rammat en seglare, som dessutom har törnat in i ruffen. Våt kommer han under alla förhållanden att bli och har han somnat in i flytoverall, så har han kanske 6 timmar betänketid och hopp om att bli räddad.

En ensam flytande människa på havet är i stort omöjlig att hitta, om inte vattentäta nödhjälpsattiraljer har bundits fast runt kroppen före insomnandet, samt god kunskap om hur det ska användas för att göra andra uppmärksamma på situationen. Vilken olycksfågel gör en sådan åtgärd före insomnandet? Det verkar ju inte klokt, då kanske man aldrig ska ge sig ut om man har sådana tankar om sin seglats. En skicklig havskappseglare vid namn Gustaf Plym lär ha sagt:”Varför förlänga lidandet”, vid frågan om han använde flytväst. Det är också ett sätt att se på saken, då temperaturen en tidig vår i Östersjön rör sig om 10 plusgrader. Utan flytoverall sker nedkylningen säkert inom 10 minuter. En del supermänniskor, typ A-människor har bevisligen klarat mer. Har man tur kommer fiskeflottan förbi då den har bärgat sin fångst.

Blog Image Att sitta i sittbrunnen i kuling sista april och början i maj är tuff upplevelse, vinden känns isande och vattnet smärtar i ansiktet. Tiden går långsamt och längtan till land och stugvärmen är stor, men värmer inte därute. På med flytoverallen och njut av seglatsen.