Khadaffi har sedan maktövertagandet 1969 byggt upp en bra infrastruktur, infört skolgång även för kvinnor, skapat en begränsad militärmakt, inte starkare utan att han själv ska känna sig trygg, överlåtit makten till folket enligt egen utsago. Hans självbild är att han räddat landet från kolonisation, att han är populär och kan inte förstå att det finns undersåtar, som inte tycker om hans sätt att förtrycka dem.
Han är en smart man, som märkligt nog inte fattar att det fattas honom mycket. Nu vill han inte ge sig, om han hade byxor, skulle de vid det här laget vara nere.
Han är beredd att bjuda hårt motstånd, det motståndet kommer att bestå av illasinnade gärningar och fortsatt dödande av de människor han betraktar som råttor.
Alliansen står inför en svår uppgift, att snabbt få slut på på striderna mellan Khadaffi-anhängare och rebellerna.