Igår var jag försonlig med mina medarbetare, idag är jag förbannad kära Libyens folk, ni som älskar mig, samla era familjer och följ mig er fader ut på gator och torg. Det är jag som fördrev italienerna, tog oljan från amerikarna. Jag är en krigare och världens herre, vi avrättar råttorna, som sviker oss. Vi har fört landet till seger, låt er inte luras av omvärlden.

Det är inte vad han sa, men min tolkning av hans avsikter, att starta ett blodigt inbördeskrig. Hans handlande ger reaktioner världen över, men ingen lägger sig i en stats inre angelägenheter och omvärlden beskådar Libyens kamp till frihet på läktarplats. Varför lyfter ingen bort denna despot, så att det blir ett slut på hans storhetsvansinne?