Kattfisk eller havskatt är i det här fallet en fantasibild. Kyparen är ingen annan än kocken själv som kommer ut och serverar några lugnande supar till gästerna. Kattfisk är en lättretad och mycket aggresiv fisk. Den har kraftiga käkar och imponerande tänder även mitt i gommen. Tillagad är den visserligen ofarlig och serveras ofta med benämningen kotlettfisk.

Kattfisken har en avlång kropp och ett stort huvud. Bara ryggfenan kan bli över drygt en meter och väga 22 kg.

Fisken lever huvudsakligen i norra Atlanten, Nordsjön, Grönland, Spetsbergen, Vita havet och t.o.m Frankrike. Den vill ha ett temperatur område mellan -1 till +14 grader Celsius. Den är en bottenfisk, som föredrar hårda steniga bottnar på ned till 400 meters djup. Den lever mest på musslor, snäckor, sjöborrar och kräftdjur. Fiskens medellivslängd är 22 år. Havskatten är en vanlig beståndsdel i fish and chips.