Mina tankar går till personal och räddningsarbetare i Japans drabbade kärnkraftverk. Ingen intervju med någon av dem har gjorts, det talar för att läget är så allvarligt att ingen har tid att ägna sig åt sådant under det intensiva arbetet med att kyla reaktorerna. Förvirringen är stor i det kaos som sker när katastrofen hänger dem över huvudet. Alla dessa människor har också sina familjer.
Dagens rapporter gör ingen människa lugn t.o.m här i Sverige finns människor som oroar sig för att radioaktivt stoft skall falla ned. Min åsikt är att det är höjden av egoism och rädsla då japanerna har drabbats så hårt.
En svensk professor i kärnkraftsteknik kritiserar japanerna för att de inte satt in kylningen i tid. Vad vet han om det? Allt har säkert gjorts inom det möjligas gräns.
En tanke man får är om det finns mobila dieselkraftverk eller dito gasturbinkraftverk, som kunde transporteras till platsen och leverera ström till kylvattenpumparna. Ett jordbävningsskadat område är nog orsaken till att transporter inte kunnat göras. Strålningsrisken hämmar dessutom räddningsarbetet, dessutom är säkert värmestrålningen för intensiv för mänskligt inkopplingsarbete. En skenande reaktor går inte att klara utan kylvatten, ett sista förtvivlat försök att helikopterbomba anläggningen för att kyla ned den visar att arbetet inom reaktorbyggnaden inte är möjligt, även det försöket fick avbrytas för för hög strålning över området. Katastrofen är ett faktum, hoppas att det trots allt finns någon bra åtgärd kvar för att begränsa skadan.
Här hemma finns all anledning att samla på sig kunskap om olyckan i Japan, det är en förutsättning för fortsatt drift i våra kärnkraftverk. Vi har varken jordbävningar eller tsunamis i vårt land och reservkraftverk finns redan vid elavbrott. Vi har redan bestämt oss för trettio år sedan och det radioaktiva avfallet kan vi knappast lägga på något annat lands territorium. Det är som miljöpartister inte inser detta. Det går inte att bortse från att kärnkraften har bidragit till det välstånd vi har i vårt land och utgör ca 50% av vår elproduktion. Ett kylvattenstopp måste förhindras, med många steg av säkerhet, helst ska anläggningarna även vara bombsäkra. Alternativet är olja, kol, och gas och där bromsar den väntande klimatkatastrofen. Biogasanläggningar och vindkraft ska byggas, men det kommer inte att täcka vårt ökande elbehov. Elbilar, eltåg, spårvagnar är bara tre saker, som idag önskas ur miljösynpunkt, alla kräver mer el.