Det finns ett inlägg av Lelle Karlsson idag i NT, där han vill sätta fart på debatten mot kärnkraft. Han har rätt i att det finns risker med kärnkraft, det är också känt att andra kraftslag har sina risker. Den uppvigling och skrämselpropaganda han vill förnya bland svenska folket är den sedvanliga och han kallar den för ”Damma av folkkampanjen mot kärnkraft”.

Han tar upp driftstörningar vid kärnkraftverken, som mycket allvarliga, men de har kunnat hanteras under 50 årstid utan några personliga tragedier. Det som ofta är normala störningar vid andra kraftslag har då det gäller kärnkraften fått extra stor publicitet. Det kan gälla störningar i turbindriften och utesluten elleverans, som inte har det minsta med radioaktiv strålning att göra. Men då en olycka basuneras ut i media, så tas det för givet att det är fråga om radioaktivt läckage. Det finns som väl är, ännu ingen sådan allvarlig händelse, som orsakat evakuering av människor från sina bostäder vid något svenskt kärnkraftverk. Det borgar för att säkerheten är god trots alla alarm om fara.

Han tar även upp lagring av radioaktivt avfall och där finns en godkänd metod och den som kritiserar ska inse, att är det ett problem, så finns det redan och kan knappast lastas på någon annan. En ytterligare 50-års period med kärnkraft gör varken till eller ifrån då det gäller kärnkraftsavfallets förvaring, då skrämselfolket talar om garantier på 100 000-tals år, vilket är orimligt, det kan ingen garantera, om det överhuvudtaget finns något kvar att garantera på vår jord efter så lång tid. Vår tideräkning startade för 2000 år sedan, trots att jorden funnits i miljarder år.

Han tar också upp att uran är en ändlig produkt och det är den givetvis, men bedöms räcka i 1000 år (enl. Lelle är det snart). Dessa bedömningar är prognoser lika de som gjordes på 1970-talet för oljan, skulle dessa slagit in hade oljan varit slut idag. Prognosen idag är att oljan nått ”peak oil” efter 100 år och har då möjligen 100 år till innan den är slut.

Jag försöker med ett genmäle till Lelle Karlsson, det blir NT som avgör om det kommer i tryck. Om det nobbas kan jag bifoga en wordfil här på bloggen för att hålla mina läsare informerade.