Det har inträffat en del olustiga episoder med kamphundar. Barn har blivit angripna och allvarligt sårade av dessa bestar. Polisen testar hundarna och avgör om de ska avlivas eller få leva vidare. Det är bra gjort att kunna göra en sådan bedömning. Vem kan lita på en sådan? Jag har litat till 100% på mina hundar. Vid ett tillfälle då jag mötte en arbetskamrat frågade denne om hunden var farlig. Den här hunden är helt ofarlig, den är yster och glad men har aldrig visat någon tendens att bita någon. Arbetskamraten böjde sig ned och skulle klappa hunden och hunden bet honom i fingret. Med andra ord, det går inte att veta hur hunden beter sig vid alla tillfällen. Än värre blir det om man har en kamphund, som känner sig hotad. Det krävs att ägaren tar sitt ansvar och håller hunden i koppel och är den bitsk, så föreslås en munkorg.Blog ImageÄr hunden farlig? Nej den bara leker.

Märkligt sätt den har att leka på, jag fick ett tjuvnyp i näsan!

Förlåt, så har den aldrig gjort förut.