Mediedrevet har gått, VU i S har fortsatt förtroende för denne utmärkta retoriker, som med en öppen och erkännande blick säger att han gjort fel omedvetet. Med en ledsen hunds uttryck har han med svansen mellan benen visat sig vara införstådd med att han gjort sina partikamrater och hela svenska folket besvikna. Han kommer nu att lägga all kraft på sin politiska roll och övertyga svenska folket att han är att lita på.
Har ni hört det förut?
Hade en vanligt arbetande svensk på golvet gjort något liknande d.v.s. lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om bostadstillägg eller sjuklön skulle han med säkerhet beskyllas för bedrägeri och beläggas med dagsböter för sitt bedrägliga beteende.
Hans partikamrater stödjer självklart honom därför att det är gängse norm i deras värld att omedvetet göra ett och annat felsteg för egen vinnings skull. Det gäller bara att få fotfolket att inte göra detsamma och den beska medicinen är då att nu jävlar ska rättvisa skipas om någon i den gruppen gör sig omaket att försöka lura staten.
Regler är till för att följas, i detta fall fanns tydligen ingen regel utan allt påstås vara illvilliga journalister eller någon annan person, som vill skada denna präktiga pojke från Oskarshamn. Innan han valdes till partiordförande för S påstods att han var den som spelade ut Mona Sahlin. Kanske hon småmyser nu, då hon fått en frände i Sossefifflarnas skara, som bekant finns många mutskandaler och annat elände bland de folkvalda politikerna i S-styrda kommuner.
Nu väntar jag med spänning på liknande avslöjande i alliansen för det kan väl inte vara en egenhet bland enbart S. Uppdrag granskning har mycket arbete att ta tag i!