Joshua Slocum var en amerikansk sjökapten, som byggde om en jakt Spray, som ursprungligen ansågs byggd 1801 och som han gav sig i kast med att egenhändigt göra sjövärdig för att segla jorden runt. Han startade med bygget 1892 och sjösatte Spray 1895 och seglade henne ensam jorden runt. Resan avslutades 1898. Boken om seglingen utkom första gången år 1900. I Sverige kom original utgåvan genom Albert Bonniers Förlag år 1952.

Seglingen startade i Boston till Gibraltar, han rundade Sydamerika fortsatte över Stilla Havet till Australien, gick söder om Nya Guinea, korsade Indiska Oceanen, rundade Goda Hoppsudden, gick norrut via Trinidad och åter till Boston.

Joshua var en äventyrare och en mästare att hantera sin ketchriggade Spray. Det påstås t.o.m. att han inte var simkunnig, vilket kan tyckas märkligt i våra dagar. Sjöfolk förr frågade sig varför de skulle vara simkunniga då de hade en båt och trillade de i så ville de inte förlänga lidandet. Det mest troliga är dock att de hade så mycket sjömansskap, så att de höll sig kvar ombord med livlina.

Själv var Joshua född 1844. Efter sin jordenruntsegling gav han sig åter ut på havet 1909 men hördes aldrig mera av.

Många har senare följt hans exempel och seglat jorden runt, men jag rekommenderar denna bok för att han var den förste som gjorde det. Boken finns säkert att låna på våra Bibliotek. Det finns en utgåva som kom ut 1994, ISBN 91-7448-793-0.Blog Image

På akterspegeln stod namnet SPRAY BOSTON.