En hedersman står för sitt ord och kan göra en överenskommelse med ett handslag. Ett handslag, som har samma värde som ett skriftligt dokument, därför att parterna har fullt förtroende för varandra. Har detta förtroende av en eller annan anledning rubbats, så inträder tveksamhet och osäkerhet. Att ha heder motsvarade förr att vara ärlig. I vårt mångkulturella Sverige har heder fått en annan klang och betydelse. Det har urvattnat begreppet heder till något negativt. Utvecklingen av ords betydelse sker utan den enskilde individens möjlighet att påverka. Det smyger sig in i språket och så är man där att heder betyder något inte önskvärt.

I en del kulturer blir hedersman en övervakare och förtryckare av sina kvinnliga familjemedlemmar. Hedersmannen vill något gott, han vill skydda sina kvinnor genom att bestämma över dem och tillika avgöra vem t.ex. hans dotter ska gifta sig med. Han gör det för sin familjs bästa. Han vill genom sin livserfarenhet och kunskap gör ett gott ekonomiskt val för sin dotter. Det är ju bra? Om hon älskar den tilltänkta är av sekundär betydelse, eftersom att lära sig älska är ju vad hon ska lära sig med den hon blir gift med.

Här hos oss har vi svårt att ta till oss det, eftersom dottern här har friheten att älska och senare gifta sig med den som hon själv väljer. Det är ju bra? Men det kan gå oerhört fel och det kan gå över förväntan bra.

Dessa båda inställningar ska integreras med varandra. Det går väl bra? Jag har inte svaret, men verkligheten talar för att en konflikt är oundviklig. Tiden kommer att avgöra vad resultatet blir. Ett par generationer av vardera kulturer kommer det att ta, men sedan är en ny accepterad blandkultur skapad och livet går vidare.Blog Image

En hedersman skyddar sina döttrar mot infödingar.