Havet har alltid inspirerat mig och min längtan ut i världen blev stark redan i ungdomsåren och efter realexamen mönstrade jag ombord på en tankbåt Urania Gorthon hemmahörande i Hälsingborg. Själv mönstrade jag på vid Superfosfat i Norrköpings hamn 1954.

Jag har alltid beundrat sjöfolk, deras insats och mod att oberoende av väderlek transportera förnödenheter till folks allehanda behov och förnöjelse. Ett anat gäng, som måste omnämnas är hela sjäräddningssällskapets frivilliga arbetskår, som inom 15 minuter efter SOS-larm är på plats i sina båtar och oförskräckt ger sig ut i höststormar, som svåra vinterstormar, för att undsätta nödlidande till havs.

Jag är med nöje medlem och stöder organisationen.