Jag skriver om självklara saker för att det ska vara självklart, men inte är det. Ett bra gäng är positivt ett dåligt gäng är negativt. I min ungdom förhindrades gängbildning av patrullerande polis. Stannade vi upp fler än tre personer på ströget i Norrköping så blev kommandot:”SKINGRA ER!” av någon anledning blev polisen åtlydd. Idag mopsar ungdomen upp sig, tar sig ton mot polisen och beter sig provokativt och respektlöst. En enkel förklaring är att deras farsor och morsor i många fall växt upp med den fria uppfostran, som var en trend på 1970-talet och förstärktes på 80-talet, som följd av att deras föräldrar i motsats till dem själva ofta haft ett strängt och auktoritärt ledarskap.

Allting går i vågor i stil med sinuskurvan. Förhoppningsvis befinner vi oss nu i maxläge av kurvan och kan se fram mot en avtrappning av gäng och deras våldsaktiviteter. Tyvärr finns inga enkla lösningar när rådande mentalitet har vuxit sig stark. Det blir en lång och smärtsam väg tillbaka och kommer att kräva en insats och fostran i mycket tidig ålder av en ny generation. Ett barn lyssnar och lär. En tonåring, som inte fostrats går sin egen väg, mer vild än tam och kan han eller hon dessutom gömma sig bakom ett gäng, då händer allvarliga saker. Dråp, i värsta fall mord, det har redan hänt och kommer att hända igen. En åtgärd, som rekommenderas är att våldsverkarna får ta konsekvenserna av sitt handlande, d.vs. stå för de ekonomiska följderna av brottet förutom övrigt straff, som utdömts för gärningen, samt under strafftiden skolas i socialt och empatiskt beteende för att efter strafftiden leva ett anständigt liv.Blog Image

Hu, så hemskt, ge sig på en gamling!