Fritz har namnsdag idag, och vet du va han sa:” Jag har en konstnärs alla attribut. Jag förstod det först då jag läste om konstnärers känsloliv. Alla dessa problem, alla dessa känslor och ställningstagande, samtidigt som de har kreativitet, så finns en stark dragning till destruktivitet. Drivkraften till skapande präglas av svårigheter. Då livets skeende är lugnt väcks inga nyheter, inget skapas. I kaos händer förvirring, snabba beslut, ställningstagande och nya lösningar. Skapandeprocessen formas ur tillfällets rådande situation. Bra eller dåligt, något sker, något skapas. Vad hände, vad har jag gjort? Ångestkänslan kräver rättelse, ny handling, nytt skapande krävs för att finna balans. En ständigt pågående process. Till vems nytta sker alla dessa uttryck för individuell balans? Vem ser? Vem tolkar rätt? Vem har utbyte? Vem lär sig?
Alla som får tillfälle och insikt om ett inre liv. Alla har vi ett inre liv, men vem förstår den andre. Här förklaras kommunikation i bilder. Någon ger, någon finner. Gott eller ont, känslor väcks, vidarebefordras, lever och dör. Dramatik, ja”.